Lemin Lammas aloitti toimintansa kesäkuussa 2016. Yrittäjänä toimii Akseli Kähkönen. Liikeideana on valmistaa/myydä ekologisia lammastuotteita: sisustusesineitä sekä kylpytuotteita. Paitsi itse tuotteissa, myös pakkauksissa käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Lemi's Sheep company started business operations in June 2016. Entrepreneur is Akseli Kähkönen. The business concept is to manufacture and sell ecological lamb products: decorative items and toiletries. Not only in the products themselves, but also product packaging, are used as environmentally friendly materials as possible.