Lemin Lammas aloitti toimintansa kesäkuussa 2016. Yrittäjänä toimii Akseli Kähkönen. Liikeideana on valmistaa/myydä ekologisia lammastuotteita: sisustusesineitä sekä kylpytuotteita. Vuoden 18 alusta uutena tuoteryhmänä on tullut mukaan myös ekologiset pienen hiilijalanjäljen omaavat lammas- ja maatila-aiheiset lelut. Paitsi itse tuotteissa, myös pakkauksissa käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja. Lemin Lammas haluaa kunnioittaa tuotteillaan ja yritysideallaan Lemin mainetta lammaspitäjänä ja tuoda omaa kuntaa näin omalta osaltaan esiin.

Lemi's Sheep company started business operations in June 2016. Entrepreneur is Akseli Kähkönen. The business concept is to manufacture and sell ecological lamb products: decorative items and toiletries. Not only in the products themselves, but also product packaging, are used as environmentally friendly materials as possible.